TADART
  • O Firmie
  • Nasi dostawcy
  • Karty Charakterystyki
  • Kontakt

TADART . REKLAMA . CHEMIA

Easy Fol

Preparat ułatwiający naklejanie folii samoprzylepnej.Zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza przy naklejaniu dużych powierzchni z folii samprzylepnej. Ułatwia precyzyjne naklejanie elementow folii. Rozpuszcza klej, powodując poślizg. Ulatnia się szybko i równomiernie z całej powierzchni. Jest bardzo przydatny, szczególnie przy naklejaniu folii na pionowe powierzchnie lub w przypadku nakładania kilku warstw folii jedna na drugą. Bazuje na wodzie destylowanej. Jest w 100% lotny, w przeciwieństwie do często stosowanej zwykłej wody z detergentami, które pozostając pod folią powodują jej starzenie się. 
Powoduje, że klej na powierzchni lakieru staje się niepermanentny, umozliwiając wielokrotne odrywanie folii od podłoża.